Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 1,159 (0.12 secs)
You searched for: (historisk skogsexport från kalix älvdal) AND -mediatype:collection
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
[texts]Norrländska släkter - Ahlström, O. C
Norrländska slägter: genealogiska och biografiska anteckningar / samlade af O. C. Ahlström. - 2. vol. - Östersund, 1890-1892. Digitaliseringen gjorde hos Nordkalottbiblioteket i Övertorneå
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; c.o. ahlström; norrländska släkter; norrländska slägter
Downloads: 3,225
[texts]Vånafjärden - Bergmankällor
Erik Strömbäcks hemsidor om Vånafjärden genom historien - byn och människorna
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; bergmankällor; kalix avd f nederkalix
Downloads: 1,870
[texts]Hernösands stifts historia och herdaminne - Jakob Fredrik Biberg
Hernösands stifts historia och herdaminne, Härnösand 1876-1879. Digitaliserad och hämtad från Nordkalottbiblioteket i Övertorneå.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; herdaminne; härnösands stift; jakob fredrik biberg
Downloads: 1,719
[texts]Björkfors gamla bruk - anteckningar ur dess arkiv - Bergmankällor
Gunnar Bergmans bok från 1931 om Björkfors gamla bruk i Nederkalix socken. Boken beskriver stora delar av Johan Bergman Olsons karriär, med ett särskilt fokus på verksamheten i Kalix.
Keywords: björkfors; kalix; johan bergman olson; gunnar bergman; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; bergmankällor; kalix avd f bergmanföretag
Downloads: 778
[texts]Vånafjärden åren 1930 - 1950 - Bergmankällor
En gammal bondby i bild av Ture Strömbäck
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; vånafjärden; kalix avd f vånafjärden
Downloads: 1,233
[texts]Karlsborgs historia - Bergmankällor
Opublicerat manus av Adrian Wennstrom från 1960-talet. Behandlar Karlsborgsverkens historia (Kalix) från 1860-talet och in på 1900-talet. Manuset ägs av Billerud i Kalix, som också gett sitt tillstånd till publiceringen. Originalmanuset är här återgivet i två avskrifter, dels Anneli Strandbergs avskrift och dels Everth Johanssons OCR-scannade version (manuellt rättad).
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; karlsborg; j.a. bergman; david hummel; bergman och hummel; kalix avd l manus; bergmankällor; kalix avd f bergmanföretag; bergman hummel & co
Downloads: 1,355
[texts]Brev från David Hummel 1870 - Grytnäsarkivet
200 st brev och telegram från år 1870, till Johan August Bergman från kompanjonen David Hummel.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; david hummel
Downloads: 171
[texts]Anna Sällströms arkiv - Evert Taubes arkiv
Osorterat material från Anna Sällströms arkiv
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; Evert Taubes arkiv; anna sällström
Downloads: 184
[texts]Tvist med Bergman Hummel & Co - Bergbom Svanberg & Co
Utdrag ur domboken från 1883-01-10: tvist mellan Bergbom Svanberg & Co och Bergman Hummel & Co
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd f tvist med bergman hummel & co
Downloads: 188
[texts]Om Sveriges folksjukdomar - Bergmankällor
Boken är skriven av Gustaf Bergman, son till Johan Bergman Olson, och läkare och forskare i Uppsala. Boken utgavs i "Uppsala universitets årsskrift" under åren 1869-77.
Keywords: gustaf bergman; uppsala; folksjukdomar; frossa; rödsot; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; kalix avd f bergmanböcker; bergmankällor
Downloads: 960
[texts]Rolfs by laga skifte 1851 - Kartor och fastighetshandlingar
Laga skifte i Rolfs by 1851
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd j lantmäterihandlingar; rolfs; rolfs by; laga skifte
Downloads: 244
[texts]Johan August Bergman - samhällsbyggare och företagsledare i Kalixbygden - Bergmankällor
C-uppsats från Luleå tekniska universitet av Viktoria Lundbäck. Johan August var en man med stor makt och starkt inflytande i Kalixbygden under senare delen av 1800-talet. När sågverksindustrin växte fram i Kalix var J. August en nyckelperson, han blev även delägare i den mycket framgångsrika handelsfirman Bergman Hummel & C:o. Men som brukligt var för 1800-talets företagare hade J. August även intressen på andra områden...
Keywords: j.a. bergman; historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; nordanskär; kalix avd l böcker; björkfors; grytnäs; kalix avd f bergmanföretag
Downloads: 878
[texts]Resa genom Norrland och Lappland till Sulitelma och Gellivare år 1834, del 1 och 2 - Bergmankällor
I två delar. Jon Engströms resa genom bl.a. Norrbotten år 1834. Engström är bl.a. kritisk mot tjärbränningen som han menar borde ersättas med uppodling. Digitaliseringen kommer från Norkalottbiblioteket i Övertorneå
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; kalix f norrbotten; norrbotten; engström
Downloads: 426
[texts]Brev till Manne Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev till Manne Bergman (son till Gustaf Bergman) 1893-1904
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; kalix avd e brev; kalix mottagare manne bergman
Downloads: 121
[texts]Norrbottens läns kongl.hushållningssällskaps handlingar 1864-1869 - Bergmankällor
Norrbottens läns kongl.hushållningssällskaps handlingar. 1864-1869. Digitaliseringen kommer från Nordkalottbiblioteket.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; norrbotten; hushållningssällskapet; matrikel
Downloads: 149
[texts]Inkomstdeklaration - Filipsborgsarkivet
P.A. Svanbers inkomstdeklaration
Keywords: kalix id 389-391; avd g; historisk skogsexport från kalix älvdal; ekonomi; inkomst; deklaration
Downloads: 185
[image]Paul Bergman med familj - Bildarkivet
Paul Bergman med sin familj omkring sig
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; paul bergman; p.d. bergman
Downloads: 23
[texts]1879 års överenskommelse - Grytnäsarkivet
Avtal och andra handlingar som bekräftar övergång från firma Bergman, Hummel & co till AB Bodträskfors och AB Bergman Hummel.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar
Downloads: 120
[texts]Bok med anteckningar av Lars Levi Laestadius - Grytnäsarkivet
En bok med anteckningar av Lars Levi Laestadius
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd ö övriga handlingar; lars levi laestadius; laestadius; lars levi
Downloads: 73
[texts]Förslag till brobygget i Månsbyn - Johan Fredrik Cornells arkiv
Vägundersökning i Kalix jemte förslag öfver brobyggnaden desstädes, förslag 1 och förslag 2 innehållande beräkning för brobyggnad öfver Kalix elf vid Månsbyn, ritning, betänkande och kostnadsförslag öfver föreslagna väganläggning inom Neder Kalix socken af Norrbottens län, beräkning för bro byggnad öfver Kalix elf vid Långforsen, Kongl. styrelsen för allmänna väg och vatten-byggnader...
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; johan fredrik cornells ariv; månsbyn; långforsen; kalix älv; brobyggnad; bro
Downloads: 91
[texts]Studierapport - Filipsborgsarkivet
Simon visar sin omtanke om sina föräldrar, särskilt då får mamma som nu varit sjuk en längre tid. Han berättar dessutom om Rickards andra tenta i matematik som han hoppas skall ha gått vägen, även om det är ovanligt raskt genomfört. Fördelar och nackdelar med olika upplägg av sina studier förklarar Simon i brevet får sina föräldrar. Simon berättar också om hur han kämpar vidare med sina studier i Civilrätt...
Keywords: kalix id 442-448; avd e; historisk skogsexport från kalix älvdal; studier; utbildning; skola
Downloads: 74
[texts]Lars Levi Laestadius - en kyrklig tidsbild - Bergmankällor
av J.A. Englund. Digitaliseringen kommer från Nordkalottbiblioteket.
Keywords: laestadius; religion; lars levi laestadius; j.a. englund; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; bergmankällor; kalix avd f religion
Downloads: 269
[texts]Lagfart - Filipsborgsarkivet
Simon Svanberg erhåller lagfart på fastigheten Näsbyn 2. Efter att ha ropat in fastigheten (som ägts av vice consul Johannes Sällströms ), på exekutiv auktion, för 14.600 kronor.
Keywords: kalix id 136-147; kalix avd f lagfart; historisk skogsexport från kalix älvdal; fillipsborgsarkivet; filipsborg; lagfart; näsbyn; sällström; svanberg; auktion
Downloads: 96
[texts]Tal till kungen - Grytnäsarkivet
J.A. Bergmans tal till kungen, troligen från vintern 1889
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f biographica j.a. bergman; j.a. bergman; kungatal; kungen
Downloads: 149
[texts]Bolagsstämmo- och styrelseprotokoll - Södra Roslags Kustbanas arkiv
Bolagsstämmo- och styrelseprotokoll (med bilagor) från Södra Roslags Kustbana 1897-1903
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; södra roslags kustbanas arkiv; kalix avd a bolagshandlingar
Downloads: 118
[texts]Ernst Bergmans "Bergmaniana" om förfäder - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Ernst Bergman "Bergmaniana" underlag till Föreningen Johan Bergman Olsons ättlingar nr 2: Johan Bergman Olsons föräldrar, syskon, barn bakåt till Moses Persson på 1600-talet
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; ernst bergman; bergmaniana; moses persson
Downloads: 333
[texts]Koncepthandlingar från rättegång mot Bergbom och Svanberg 1886 - Grytnäsarkivet
J.A. Bergmans koncepthandlingar från rättegången mot Bergbom Svanberg 1883
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f bergbom, svanberg & co; bergbom; svanberg; j.a. bergman
Downloads: 268
[texts]Brev från David Hummel 1879 - Grytnäsarkivet
Ett antal brev från David Hummel till J.A. Bergman år 1879
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 58
[texts]Näsbyn laga skifte 1864 - Kartor och fastighetshandlingar
Lantmäteristyrelsens arkiv: Nederkalix socken, Näsbyn, Laga skifte 1864. Hämtat från Lantmäteriet, äldre handlingar med utslocknad upphovsrätt
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd j lantmäterihandlingar; näsbyn; laga skifte
Downloads: 130
[texts]Norrbottens läns kongl. hushållningssällskaps handlingar 1870-75 - Bergmankällor
Norrbottens läns kongl. hushållningssällskaps handlingar 1870-75, Luleå 1870. Med statistisk uppgift från Piteå sockens hushållsgille för år 1873. Digitaliserad av och hämtat från Nordkalottbiblioteket.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; norrbottens läns hushållningssällskap; bergmankällor
Downloads: 200
[texts]Axel Oxenstjernas lärare - Bergmankällor
En skönlitterär berättelse om Isac och Jonas Rothovius, lärare till Axel Oxenstjerna och senare biskop i Åbo, resp. superintendent i Kalmar. Isac Rothovius tillhörde förfäderna till Johan Bergman Olsons hustru henrika Deutsch. Detta är ett utdrag ur den digitala versionen av texten från Projekt Runeberg.
Keywords: rothovius; oxenstjerna; åbo; kalmar; superintendent; biskop; bergmankällor; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd l böcker; kalix avd f bergmanförfäder
Downloads: 193
[texts]Biographica Emanuel Deutsch och Henrika Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Personligt relaterade handlingar för bankokommissarien Emanuel Deutsch och hans syster Henrika, gift Bergman. 1830-80
Keywords: kalix avd f biographica emanuel deutsch; kalix avd f biographica henrika bergman; kalix avd f biographica henrika deutsch; historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; emanuel deutsch; henrika bergman; henrika deutsch
Downloads: 284
[texts]Föreningen hushållsgillet - Filipsborgsarkivet
Brev till P.A. Svanberg som handlar om en dispyt inom styrelsen.
Keywords: kalix id 122-125; kalix avd e brev; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; filipsborg; styrelse; förening
Downloads: 62
[texts]Brev från Moosberg 1882 - Grytnäsarkivet
Tre brev från O. Moosberg, Råneå 1882 till J.A. Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avsändare o. moosberg
Downloads: 72
[texts]Inteckningshandling - Filipsborgsarkivet
Dokumentet handlar om ett skuldebrev. Omnämnda personer är Fjärdingsmannen Nils Gustaf Åberg, Per Adolf Svanberg, Johan Petter Sundberg.
Keywords: kalix id 5-8; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f åtkomsthandling; filipsborgsarkivet; filipsborg; skuldebrev; åberg; svanberg; sundberg
Downloads: 50
[texts]Brev till Emanuel Deutsch 1885 - Grytnäsarkivet
5 st brev till Emanuel Deutsch från J.A. Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare j.a. bergman; kalix mottagare emanuel deutsch; kalix avd b brev; emanuel deutsch
Downloads: 66
[texts]Testamente efter Chrispin Lindberg - Stenströmshandlingar
Testamente/förordnande skrivet 1844 rörande Chrispin Lindbergs efterlämnade arv till hustrun Caisa Lena Bergman.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; stenströmshandlingar; testamente; chrispin lindberg; caisa lena bergman
Downloads: 57
[image]Gruppbild Waldemarsudde - Bildarkivet
Stående, från vänster: Emil Bergman, Sjökapten Munthe, okänd, Paul Bergman, Nils Holmgren, Bokhållare Norén, Amalia Rundeberg Sittande, från väster: Anna Rundeberg, Sigrid Bergman, Annie Bergman, Lotten Bobergh. Kanske är bilden tagen den 24 juni 1872.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; waldemarsudde; emil bergman; sjökapten munthe; paul bergman; nils holmgren; bokhållaren norén; amalia rundeberg; anna rundeberg; sigrid bergman; annie bergman; lotten bobergh
Downloads: 38
[image]Gruppbild kanske Waldemarsudde - Bildarkivet
Stående, från vänster: Erik Gustaf Rundeberg, Paul David Bergman, Kurt Lundberg, Emil Bergman, Amalia Bergman, Pyk (medhjälpare till Emil), okänd, Nils Holmgren Sittande, från vänster: Hilda Meurling (född Källström), Erika Rundeberg (syster till Amalia, gift Grandjean i Schweiz), Lotten Bobergh, Anna Rundeberg (gift Holmgren). Bilden är tagen 1872 eller 1873
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; erik gustaf rundeberg; paul bergman; kurt lundberg; emil bergman; amalia bergman; nils holmgren; hilda meurling; erika rundeberg; lotten bobergh; anna rundeberg
Downloads: 39
[texts]Mickojärvi skifte 1891-94 - Grytnäsarkivet
Handlingar från Mickojärvi skifte 1891-94, bland annat brev från lantmätare Wallmark
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f mickojärvi; kalix avd e brev; kalix avsändare wallmark; kalix mottagare john bergman
Downloads: 49
[image]Gruppbild Waldemarsudde - Bildarkivet
Identifikation återstår, kan kanske göras med hjälp av andra gruppbilder från Waldemarsudde. Kanske är bilden tagen den 24 juni 1872
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; waldemarsudde
Downloads: 41
[image]Gruppbild Waldemarsudde - Bildarkivet
Stående från vänster: Sjökapten Munthe, Emil Bergman, Bokhållare Norén Sittande: Fru Munthe, Annie Bergman, Sigrid Bergman, Lotten Boberg. Kanske är bilden tagen den 24 juni 1872
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; waldemarsudde; sjökapten munthe; emil bergman; bokhållare norén; fru munthe; annie bergman; sigrid bergman; lotten boberg
Downloads: 39
[image]Målning från Waldemarsudde - Bildarkivet
Målning från Waldemarsudde
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; waldemarsudde
Downloads: 37
[image]Gruppbild från Waldemarsudde - Bildarkivet
Gruppbild från Waldemarsudde. Troligen är bilden tagen den 24 juni 1872
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd k fotografier; waldemarsudde
Downloads: 37
[texts]Brev till Wilhelm Bergman från olika personer - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev till Wilhelm Bergman från olika personer 1853-96
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; wilhelm bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare wilhelm bergman
Downloads: 99
[texts]Brev och telegram om Luleå Ångsågs AB - Grytnäsarkivet
Korrespondens om Luleå Ångsågs AB från 1886, flertalet till J.A. Bergman.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsågs ab; kalix avd e brev; kalix avsändare h. örtenblad; kalix avsändare david hummel; kalix avsändare j.a. wikström
Downloads: 108
[texts]Brev till Johan Bergman Olson med fru Henrika - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Brev till Johan Bergman Olson med fru Henrika 1820-62
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; johan bergman olson; kalix avd e brev; kalix mottagare johan bergman olson
Downloads: 135
[texts]Carl Emil Grundén - Carlsborgs grundare - Kalixbygdens Forskarförenings arkiv
Artiklar ur KalixforskarNytt nr 1 och 2 år 2002. De berättar om Carlsborgs förhistoria som lastageplats och om sågarnas tillkomst samt om hur namnet Carlsborg uppkom.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; kalixbygdens forskarförenings arkiv; lastageplats; karlsborgs såg; låsholmen; carl emil grundén; nederkalix; grundsborg; rödupp
Downloads: 216
[texts]Historik om Tuna säteri - Bergmankällor
En kortfattad historik om Tuna säteri i Österåkers socken av Henning Loggert, november 1976.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergmankällor; kalix avd l böcker; kalix avd f bergman i stockholm; tuna säteri; tuna; österåker; henning loggert
Downloads: 423
[texts]Olika brev till C.H. Bergman - Bergman-Olson-Almska samlingarna
Olika brev till C.H. Bergman från perioden 1859-94
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergman-olson-almska samlingarna; c.h. bergman; john bergman; kalix avd e brev; kalix mottagare c.h. bergman
Downloads: 154
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts
image

Terms of Use (31 Dec 2014)